Föreningens synpunkter på vägledning om förklarande av KMV

Vägledningen  och HVMFS 2017:20 och 2019:25 är HaV:s restriktiva tolkning av RDV och följer inte regeringens och riksdagens beslut att KMV skall tillämpas “fullt ut” enligt vad RDV tillåter.

Vägledningen saknar naturlig logik
Dammar, som huvudsakligen har avgjort påverkansanalysen och statusklassningen, blir plötsligt obefintliga när det kommer till KMV-bedömning. Vid normsättning och åtgärdsförslag återuppstår dammarna plötsligt igen som de fysiskt största hindren för att nå god status.

Många bäckar små gör en stor å
Ett stort antal små bidrag leder i slutändan till något som är omfattande. Det går inte att relativisera samhällsnyttiga verksamheter efter storlek. En liten magasinering i ett mindre vattendrag eller i en liten sjö kan ha stor samhällsnytta med liten påverkan i det lokala perspektivet.

Läs våra detaljerade synpunkter här!