Forskning & Framsteg: Det dödliga ljuset

Ålen vandrar inte i månljus, utan väntar tills det blir riktigt mörkt, så kallat ålamörker. Det är ett skydd mot rovdjur. I Västsverige satsas för närvarande ganska stora resurser på att få tillbaka livskraftiga bestånd av ål i några av vattendragen. Ålen var tidigare den ekonomiskt viktigaste fisken i Sverige men har minskat till den grad att den blivit rödlistad som akut hotad. Detta skylls på att kraftverk i åar och älvar hindrar dess naturliga vandring, men det är inte omöjligt att även utomhusbelysning har bidragit.

Bedöm själv efter att ha läst hela artikeln här!