Moderniseringen av vattenkraften kan börja

Nu är den igång, Vattenkraftens miljöfond som ska bidra till en modernisering av den svenska vattenkraften.

En artikel ur Energiföretagens tidskrift Energi (nr 6 s 18-20) om vattenkraftensmiljöfond byggd på intervjuer med Claes Hedenström i fonden och Thomas Sandberg, ordförande i SVAF.

Läs artikeln här!