Hallands Nyheter: Kraftverksdammar viktiga för fladdermöss

Långvarig verksamhet har givit bevarandevärda stabila ekosystem. Det gäller att se till livet både över och under vattenytan vid eventuella förändringar.

Läs HN:s artikel här!