Utveckling av småskalig vattenkraft

Svensk Vattenkraftförenings förslag till omprövning
och utveckling av småskalig vattenkraft

När energiöverenskommelsen slöts den 10 juni 2016 mellan regeringspartierna S och MP samt oppositionspartierna M, C och KD, välkomnades den av föreningen för att den så tydligt slog fast vattenkraftens mycket stora betydelse för omställningen till ett hållbart elsystem. Särskilt positivt var att reglerna för omprövning skulle förenklas så långt möjligt. Med energiöverenskommelsen som grund utarbetade föreningen ett förslag till hur småskalig vattenkraft kan utvecklas och än mer bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem.

Läs hela förslaget här!