Hetsjakten mot vattenkraften är på riktigt

Vattenkraften motsätter sig inte miljöanpassningar, men den hårdföra behandling som den nu utsätts för är helt orimligt. Det skriver LRF-representanter i ett debattinlägg.

Småskalig vattenkraft instämmer. Vi är inte emot åtgärder för att skapa konnektivitet upp- och nedströms våra anläggningar. Det vill vi genomföra med winwin-lösningar där både småskalig vattenkraft och livet i våra vatten kan utvecklas.

Inget nyttjande av vattnets naturligt fallande kraft har genomförts utan var tids synpunkter och beslut från samhällets allmänintresse. Redan 1200-talets landskapslagar innehöll regler för kvarns etablering. Låt oss därför utgå från att dagens status kring varje enskild anläggning, är det nollalternativ som ska redovisas i den beskrivning av miljökonsekvenser varje förändring till ett nytt status kräver. Då lever riksdagens ledamöter upp till den förenkling som förutskickades i energiöverenskommelsen.

Läs hela debattinlägget i Land Lantbruk & Skogsland här!