Hjälmered (M) frågar energiministern om vattenkraften

Lars Hjälmered, riksdagsledamot för moderaterna från Göteborg och medlem i Energikommissionen oroas över regeringens energipolitik och vill fråga statsrådet Ibrahim Baylan följande:

Är det statsrådets och regeringens uppfattning att vattenkraften ska hanteras först i Energikommissionen för att sedan följas av eventuella beslut, eller tänker regeringen hantera förslag om vattenkraften ensidigt och vid sidan av Energikommissionen på samma sätt som regeringen gjort kring den kraftigt höjda kärnkraftsskatten?

Frågan baseras på följande sammanfattning av Lars Hjälmered:

Regeringen tillsatte våren 2015 en statlig utredning, kallad Energikommissionen, med uppdraget att utreda och lämna förslag till en energipolitik i tidsperspektivet 2025–2050.

Under 2015 valde regeringen att ensidigt och vid sidan av Energikommissionen fatta flera avgörande energipolitiska beslut som får långsiktiga effekter. Det gäller ökade subventioner av ny, förnybar energi, men också en kraftig höjning av kärnkraftsskatten, vilket allvarligt förvärrat läget för den svenska kärnkraften.

Regeringen har ofta talat om vikten av samtal i Energikommissionen men har ännu inte presenterat några konkreta förslag som visar vad regeringen vill. Däremot har man ensidigt fattat flera beslut.

I den lista över planerade propositioner som regeringen har presenterat anger regeringen att man planerar att lämna förslag till riksdagen i september månad om vattenkraft. Förslag kan då landa på riksdagens bord samtidigt som Energikommissionen arbetar och rimligen seriöst analyserar den svenska vattenkraftens framtid.