Uppmärksammad medlem

Leif Jarl har i dag blivit vinnare av Växjös gröna gärning 2016.

”Genom att återskapa ett outnyttjat vattenfall har Leif skapat en modern kraftstation för produktion av el. Det ger ett önskat tillskott av lokal, förnybar el från småskalig vattenkraft. Därför är Leif vinnare av Växjös gröna gärning – privatperson/förening 2016.”      Så lyder motiveringen.

Priset är på 10 000:-

Läs mer om Leifs projekt här!