Lantbruk & Skogslands ledare: Käppar i hjulet för vattenkraften

Ledaren i Lantbruk & Skogsland 28 nov 2014:

Alla vattenkraftverk med tillstånd äldre än Miljöbalken ska omprövas. Det föreslår Vattenverksamhetsutredningen som nu har varit ute på remiss. Förslaget hotar de nära 2 000 småskaliga kraftverk som finns runtom på vår landsbygd.

En prövning enligt dagens miljöbyråkrati är nämligen en omständlig och svindyr historia. Sven-Erik Vänneå i Knäred vet hur det är. Han ville bygga ut sitt 100 år gamla kraftverk, han tyckte att det var roligt att kunna producera förnybar energi. När han först lämnade in sin ansökan hade han dessutom fått ett EU-stöd till vattenkraft beviljat. Men när tillståndet efter sex år av turer i domstolarna var klart hade EU-stödet slopats.

Sven-Erik Vänneå måste, utöver kostnader för miljökonsekvensbeskrivning, mkb, betala rättegångskostnader för de myndigheter som överklagat besluten i lägre instanser. Dit hör kostnaderna för statliga Kammarkollegiet, en myndighet vars ämbetsmän tycks besatta av att till varje pris sätta käppar i hjulen för vattenkraften.

Notan för Sven-Erik Vänneås tillstånd slutade på 700 000. Med detta har han rätten på sin sida, men pengarna för att bygga ut kraftverket är förbrukade. Nu försöker han sälja kraftverket som hans farfar byggde.

– Trots att kraftverket har varit i gång sedan 1910 skulle det ifrågasättas varför det ligger där det ligger, suckar Sven-Erik Vänneå.

Så är det faktiskt. I MKB-n ska ett noll-alternativ presenteras. Man måste beskriva hur det skulle ha sett ut om kraftverket inte fanns, även om det kan handla om en kvarn eller ett sågverk som funnits på platsen i århundraden. En nära nog omöjlig uppgift, som knappast låter sig göras utan dryga arvoden till teknikkonsulter.

Blir förslaget verklighet hotas mängder av småskaliga vattenkraftverk. De små verken kan inte bära kostnaderna för en miljöprövning. En enkät med kraftverksägare i förra veckans Skogsland pekar mot att många funderar på nedläggning.

Det vi förlorar på detta är ren och förnybar energi och sysselsättning på landsbygden. Vi riskerar också att kulturmiljöer, delar av vår industrihistoria, går förlorade när små kraftverk stängs.

http://www.lantbruk.com/ledare/kappar-i-hjulet-vattenkraften