Energimarknaden: Sänkt skatt för egenproducerad förnybar el

» Både regeringen och alliansen hade med förslaget om sänkt skatt för egenproducerad förnybar el, så det kommer att genomföras 2015 fast regeringens budget röstades ned, skriver Elmarknaden.
Det innebär att den nya lagen träder i kraft 1 januari 2015 som planerat. Den ger alla villaägare och andra mikroproducenter som har eller kommer att installera solceller på sina tak en intäkt på minst 60 öre per kilowattimme för sin överskottsel nästa år.”

– Vi på Oberoende Elhandlare är mycket glada för att reformen, som utretts i många år och senast i somras drogs tillbaka, nu äntligen är beslutad och kommer att införas. Det är en reform som både elhandlare och kunder har väntat på, säger Johan Öhnell, ordförande i Oberoende Elhandlare, till Energimarknaden.
– Vi arbetar för att skattereduktionen i nästa steg ska utökas till att även gälla elkunder som bygger vindkraft och solel tillsammans. Och att kunderna ska få skattereduktionen direkt på elräkningen månadsvis och inte som nu årsvis i efterskott. Egenproduktion av förnybar el är en del av framtidens elmarknad. Det ökar kundernas inflytande och skapar en ny dynamik på elmarknaden, säger Johan Öhnell.