Livsmiljön förfulad för Vramsåns närboende i Tollarp

Trots kommunalt självstyre och närboendes protester har Kristianstads kommun efter synpunkter från Länsstyrelsen i Skåne rivit dammen vid Skättilljunga kvarn. Dammen ansågs vara ett vandringshinder för bl. a. lax och öring som är förutsättning för musslors reproduktion. Uppenbart var åtgärden onödig med tanke på den mångfald av musslor som kom i dagen vid rivningen enligt Marcus Nilssons bilder. Skåda dem här!

Undersökningarna inför miljökonsekvensbeskrivningen synes synnerligen bristfälliga. De blottlagda högspänningskablarna kräver ny vattenverksamhet för att uppfylla elsäkerhetskrav, så det är väl dags för Kristianstads kommun att inleda en ny process med en grundlig miljökonsekvensbeskrivning.