Makten över vattnet

Ska användningen av vattnet som faller i nederbördsområdena styras av myndigheter eller av dem som bor och verkar i älv-, flod- eller ådalarna?

Sakta börjar kommunerna vakna när det gäller myndigheternas hot mot våra vatten. Följande artiklar visar hur fyra kommuner söker skydda “sitt” vattendrag och hur vattenmyndigheten bara har undanflykter som svar.

Barometern 2019-03-05

Barometern 2019-03-16

Barometern 2019-03-19

Barometern 2019-04-03

Barometern 2019-04-08