“Oerhört fräckt att vifta bort småskalig vattenkraft”

Arne Forsell, som har kraftstationer i Njurunda, är upprörd över utredningens förslag.
– Då borde vi också ompröva alla bygglov på landsbygden, säger han i en intervju i Sundsvalls Tidning:

Sundsvalls Tidning skriver: “Arne Forsell har totalt fyra småskaliga vattenkraftverk. Tre i Njurundaområdet, ett i Jämtland. Om vattenverksamhetsutredningens förslag går igenom är han rädd att det kommer att slå hårdast mot små kraftverk.

Men Christer Borg från Älvräddarna tycker inte att de små kraftstationerna fyller någon funktion.

– De används inte för reglering (se fakta). De är hobbyprojekt och har ingen som helst betydelse.

– Det är oerhört fräckt att vifta bort småskalig vattenkraft, säger Forsell och fortsätter:

– Jag tror inte att jag behöver riva eller bygga om, jag har vattendomar enligt miljöbalken. Men jag företräder alla småskaliga kraftverk, och många är väldigt oroliga.

Han säger att de små kraftverken dels är kulturbärare och bland annat håller sjöar som har funnits i över hundra år. Och dels producerar el som bygger upp nätförlusten underifrån för närliggande villor, i stället för att de ska få el från högspänningsnätet.

– Deras verksamhet är meningslös. Om den försvinner skulle det inte märkas hos Svenska kraftnät, säger Christer Borg.

Men han tycker att de småskaliga verken gärna får fortsätta – om de miljöanpassas.

– Vi ska ha moderna villkor för vattenkraften, och vi har också en fri marknad. Har de mindre verken inte råd att anpassa sin verksamhet kan de gå i konkurs. De står för exakt samma skador på miljön som de stora verken, men de stora kraftstationerna är i alla fall samhällsnyttiga.

– Då borde vi ompröva alla bygglov för villor. Se över deras elförbrukning och isoleringsförmåga. Det är precis samma sak, säger Forsell.

Han tillägger att han tycker om att vårda miljön och är stolt över sina anläggningar.”

Linette Israelsson 060–197286 linette.israelsson@st.nu

http://st.nu/medelpad/njurunda/1.6761985-arne-ar-orolig-for-smaskalig-vattenkraft