S, V och MP vill stänga små vattenkraftverk

INSÄNDARE I SMÅLANDS-POSTEN:

Genom att skapa sammanhängande vandringsvägar för fisk och avstå från små olönsamma vatten­kraftverk som hade krävt mycket stora investeringar återskapar man här en vatten­väg som den såg ut för hundratals år sedan.
I Sydsverige är det svårt att hitta en lämpligare­ strömfåra att återskapa säger utredningen. Ta det unika tillfället säger vi.

I Tekniska nämnden i april gick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på det framsynta förvaltningsförslaget som alla partier hade stött i arbetsutskottet.
Alliansen följde Folkpartiets förslag att utreda vidare om kanske Hanefors ändå skulle kunna drivas­ som kraftverk.
Någon eller några privata intressenter hade hört av sig, sades det. Votering 8–7. Vi rödgröna stod för biologisk mångfald men förlorade voteringen.
Alliansen valde att låta privata intressen gå före miljö­intresset.
Vi tror knappast att Allian­sen i Växjö hinner sälja ut Hanefors före valet i september. Och efter valet har ju väljarna bestämt ­vilka partier som ska besluta om viktiga miljö­frågor.

Malin Lauber (S), vice ordförande i Tekniska nämnden
Örjan Mossberg (V), ledamot i Tekniska nämnden
Lars Edqvist (MP), ledamot i Tekniska nämnden

 

http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/mangfald-gar-fore-liten-privat-kraftstation%284304063%29.gm