Smålandsposten: Miljöpristagaren som blev miljöbov

Tidningen berättar om vår medlem Göran Widings bruk av en förnybar energikälla där han lånar vattnet några få sekunder och genererar samhällsintresset el utan vare sig utsläpp av klimatstörande gaser eller annat långlivat avfall som framtida generationer behöver vårda i tidsperspektiv av istider. Läs vidare här!

Motstående intressen menar att fisk och andra vattenlevande fauna inte nöjer sig med prisvärda avsmalnande vägavsnitt utan i alla lägen behöver extremt dyra motorvägar för att ta sig fram. Läs vidare här!