Smålandsposten: Produktionen av småskalig el kan fördubblas

Vattenkraftverken i sydöstra Sverige skulle kunna fördubbla sin produktion av el. Det menar Thomas Sandberg, professor emeritus vid KTH, som konstaterar att dessa kraftverk har en roll att fylla för landets elproduktion.

Läs hela reportaget här!