Smålandsposten: Politiker reagerar på konsekvenserna

Politiskt är man enig om att satsa på förnybara energikällor  i länet. Men att regeringens regleringsbrev till länsstyrelserna skulle få så negativa konsekvenser för vattenkraften hade man inte räknat med, menar förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C).

Läs tidningens tredje avsnitt om den småskaliga vattenkraften här!