STORT INFORMATIONSMÖTE OM SMÅSKALIG VATTENKRAFT

I Värmland, och även övriga Sverige känner sig många kraftverksägare hårt trängda av förelägganden från länsstyrelserna som begär att man ska söka nytt tillstånd, trots att man har ett äldre tillstånd. Länsstyrelserna kräver även vite om man inte följer förelägganden.

Hur kan en verksamhet bli olaglig över en natt utan att något i kraftverksdriften blivit ändrat, frågar sig många. Detta har väckt våldsamt motstånd, många har känt sig manade att försvara den småskaliga vattenkraften, så som man gjorde vid ett stormöte i Mallbacken i maj.

Det händer mycket nu och snabbt, för att redovisa läget i dessa svåra frågor inbjuder Värmland-Dalslands Vattenkraftförening, VDVF, och Bixia till ett informationsmöte på restaurang Kvarnen i Borgvik nära Grums den 25 november. Vi startar med kaffe och smörgås kl 0930, programmet börjar kl 10.

Alla intresserade är välkomna till detta viktiga informationsmöte, det är kostnadsfritt och kaffe och lunch kommer att serveras deltagarna.

Antalet deltagare är dock begränsat, vänta inte med att sända in anmälan.

Man måste anmäla sig senast den 20 november till Bengt Carlsson, Bixia, 0470-703 383, mobil 070-697 81 51, e-post bengt.carlsson@bixia.se, eller till Christer Hedberg, VDVF,

073-373 26 65, 0570-521 51, christer@gullsby.com.

Välkomna!

Värmland-Dalslands Vattenkraftförening,   Bixia

 

PROGRAM FÖR INFORMATIONSMÖTE I BORGVIK DEN 25 NOVEMBER                                                                                                         

Vattenkraftens svårigheter – och möjligheter

Kl. 09.00     Kaffe och frukostfralla, deltagarregistrering

09.30-09.45 Inledning, presentation av dagens program

09.45-10.30 Juridiken så som den ser ut idag           Viktor Falkenström

10.30-11.15 Vattenkraft och fisk- vad är problemen?        Erik Sjölander

11.15-12.00 Hur bygger man en faunapassage-fiskvandringsväg Johan Lind

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Debatt om dagsläget för småskalig vattenkraft

13.45-14.15 Presentation från utställare och vattenkraftprojekt

14.15-14.45 Elmarknaden, hur ser framtiden ut          Bengt Carlsson

14.45-15.15 Eftermiddagskaffe samt besök våra utställare/föreläsare

15.15-16.00 Avslutning, sammanfattning och information om vattenråden, försäkring, säkerhet, dokumentation, argument i möten med andra.

 

Deltagande är kostnadsfritt men anmälan behövs senast 20 november,

070-6978151, bengt.carlsson@bixia.se eller 073-3732665, christer@gullsby.se . Aktuell information på www.varmdalkraft.se

 

Följ oss på Facebook värmland dalslands vattenkraftförening

Sprid budskapet till alla vänner och bekanta