SvD: ”Sluta snåla på vårt nationella elnät”

Traditionellt är vi vana vid att priset i söder kan bli högre för att överföringskapaciteten inte räcker. Det som nu händer är att den minskade elproduktionen i söder tvingar Svenska kraftnät att begränsa överföringskapaciteten mer än vanligt för att garantera kraftsystemet stabilitet och driftsäkerhet. Stödtjänster och avhjälpande åtgärder för att klara ett bortfall av till exempel en kärnkraftsreaktor eller transmissionsledning måste därför överföras från norr och det måste finnas utrymme för detta i transmissionsledning­arna. Att oljekondenskraftverket i Karlshamn startats vid två tillfällen och att Svk betalar Vatten­fall 300 Mkr får att starta Ringhals 1 tidigare än planerat efter revisionen visar hur ansträngd elförsörjningen i söder är. Som vår styrelseledamot Magnus Olofsson skrev i Svenska Dagbladet 9 juli är investeringarna i överföringskapacitet kraftigt eftersatta. Läs Magnus´ artikel här! Vill du slippa reklam klicka i stället här!