SVT Mittnytt: Kraftstrid trappas upp

Förändringarna för vattenkraftens villkor allt hetare stridsfråga – nu menar Christer Borg på organisationen Älvräddarna att Kungliga Ingenjörakademin går kraftindustrins ärenden. “Deras uttalanden är en blåkopia av kraftindustrins synpunkter”, menar Borg.

Borg är även starkt kritisk till utspelet från Svensk Energi om Vattenverksamhetsutredningen:

– Svensk Energis omvärdsanalys är så dålig att min åttaåring skulle ha gjort ett bättre jobb, sa Borg till Mittnytt i december.

– Sverige producerar normalt 66 terrawattimmar vattenkraft varje år. Med en omprövning av tillstånden skulle vi max tappa 1,5 TWh. Och vilket är bäst? Att vi genomför EU:s vattendirektiv eller att vi drabbas av dryga böter i framtiden?

På onsdag den här veckan planerar Svensk Energi en pressinformation i den alltmer infekterade frågan om vattenkraftens framtid.
Sveriges Television, m.fl., 19 jan -14

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/kraftstrid-trappas-upp