Sänk skatten på vattenkraft

“Samtalen i energikommissionen ger Sverige en god möjlighet att få en långsiktig och hållbar energipolitik över blockgränsen. En bred politisk enighet innebär stora fördelar för Sverige. Företag och konsumenter skulle då kunna känna tillit till att Sverige har en trygg energiförsörjning över tid” skriver Annie Lööf (C) och Rickard Nordin (C) i Di. Läs mer … Läs mer

Faxälven – förbättrad miljö utan förlorad produktion

17 mil fri vandringsväg. Det är målet med de åtgärder som Uniper just nu genomför i Faxälven, som är ett biflöde till Ångermanälven. – Att öppna upp för så lång fri passage är smått unikt. Det här visar att det går att förbättra miljön utan produktionsbortfall även i de hårt reglerade Norrlandsälvarna, säger Johan Tielman, … Läs mer