Sänk skatten på vattenkraft

“Samtalen i energikommissionen ger Sverige en god möjlighet att få en långsiktig och hållbar energipolitik över blockgränsen. En bred politisk enighet innebär stora fördelar för Sverige. Företag och konsumenter skulle då kunna känna tillit till att Sverige har en trygg energiförsörjning över tid” skriver Annie Lööf (C) och Rickard Nordin (C) i Di. Läs mer …