Faxälven – förbättrad miljö utan förlorad produktion

17 mil fri vandringsväg. Det är målet med de åtgärder som Uniper just nu genomför i Faxälven, som är ett biflöde till Ångermanälven.
– Att öppna upp för så lång fri passage är smått unikt. Det här visar att det går att förbättra miljön utan produktionsbortfall även i de hårt reglerade Norrlandsälvarna, säger Johan Tielman, miljöchef på Uniper. Läs mer…