ATL: Nya regler får hård kritik

Merparten av de 180 remissvar som lämnats in till Vattenverksamhetsutredningens förslag om nya regler för vattenkraften är helt eller delvis kritiska. Det som upprört flest och mest är förslaget på hur tillstånden för att producera el med vattenkraft slår mot landets cirka 2 000 små vattenkraftverk runt om i landet, skriver ATL.

Svensk Vattenkraftsförening, som representerar landets minsta vattenkraftsoperatörer, varnar för att många kraftverk riskerar att få stänga.

“Redan nu tvingas många ägare till vattenkraftverk som funnits i flera hundra år att söka tillstånd. Detta är enligt vår uppfattning inte förenligt med egendomsskydd och gällande lagstiftning”, skriver föreningen.

Men även större kraftproducenter som Eon och Holmen är kritiska till förslagen.

Läs mer om remissvaren i tisdagens pappers-ATL!

http://www.atl.nu/lantbruk/nya-regler-f-r-h-rd-kritik