Erik Brandsma i DI agenda Energi 25 aug 2014

”Pusselbitarna måste läggas så att vi får ett robust, kostnadseffektivt och miljövänligt energisystem. Energifrågorna är därför inte lämpade för en debatt där man söker de enkla, snabba svaren.” Så säger Energimyndighetens chef Erik Brandsma i en intervju med rubriken “Den pragmatiske myndighetschefen” i DI Agenda Energi.

Redaktören Svenolof Karlsson konstaterar att Erik Brandsma uttrycker en liknande hållning  i fråga om vattenverksamhetsutredningen, vars förslag om nyprövning av gamla verksamhetstillstånd väckt starka reaktioner.

”Det är en självklarhet att alla anläggningar ska klara en modern miljöprövning. Men avvägningarna måste göras med rimlighet. Min uppfattning är att vi kan leva upp till EU:s miljökrav och samtidigt behålla nivån på vattenkraften.”

Erik Brandsma nämner det utspel han under Almedalsveckan gjorde tillsammans med generaldirektörskollegan på Havs- och vattenmyndigheten, Björn Risinger (se Di Agendas artikel här).

”Vi borde kunna landa i att kanske 2 procent av dagens vattenkraftskapacitet – de mest miljöbelastande anläggningarna – tas ur bruk. Det kunde kompenseras genom modernisering och effektivisering i andra vattenkraftverk, så att vi fick motsvarande kapacitetsökning eller kanske mer”, säger Erik Brandsma.

http://www.di.se/agenda/energi/artiklar/2014/8/25/den-pragmatiska-myndighetschefen/