Fisk som fastnar på intagsgaller

Hur mycket fisk fastnar egentligen på intagsgaller vid småskaliga vattenkraftverk i Sverige?
Denna fråga, och ett antal tänkbara parametrar till detta har utretts i bifogad rapport med syftet att ta fram ett underlag för att kunna svara på frågan.

Länk till rapporten.