Kristianstadsbladet: Fel påstå att alla vattenkraftverk är skyldiga till åldöden