Öppet brev till Sveriges (energi)politiker

Det är möjligt att förbättra driftsvillkor och miljöåtgärder utan att riva ut eller kraftigt begränsa vattenkraften med de förödande konsekvenser det skulle ha inom en rad samhällsviktiga områden. Den småskaliga vattenkraften är sedan länge beredd att medverka i detta men då vill vi inte ha en giljotin hängande över oss, säger SVAF:s ordförande Thomas Sandberg i ett öppet brev till våra valda ombud.

Läs brevet här!