LandLantbruk: Symbolen för småskalig vattenkraft i ny prövning

Silverforsen i Värmland har de senaste åren kommit att symbolisera både länsstyrelsernas orimliga framfart mot den småskaliga vattenkraften och den folkliga vreden mot myndigheterna. Nu har mark- och miljödomstolen gett kraftverksägaren rätt och länsstyrelsen har avstått från att överklaga. Men kammarkollegiet, Sportfiskarna och Älvräddarna har inte gett upp.

Läs vad göran Berglund skrivit i Land Lantbruk nr 8 s 14 – 14!