Politiken måste styra upp vattenförvaltningen – och det nu

I en skrivelse till riksdagens miljö- och jordbruksutskott den 18 augusti sammanfattade SVAF vad politiken måste ta tag i.

EU-rätten kräver inte utrivning av dammar och kraftverk av miljöskäl. Ramvattendirektivet
(RDV) syftar till att ”främja en hållbar vattenanvändning (artikel 1 b). RDV (liksom vattenförvaltningsförordningen, VFF) listar ett tiotal samhällsintressen av att bruka vatten (artikel
4.3), där den småskaliga vattenkraften bidrar till många.

Läs vår skrivelse här!