Tillämpningen av Miljöbalken 11 kap. 12 § blev våldtäkt på landsbygden

När övergick vi från att ha varit prisade miljökämpar till att vara rättslösa miljöbovar?

Var det när den småskaliga elproduktionen pådyvlades den stora kraftindustrins försyndelser i fråga om fiskdöd och avskurna vandringsvägar?

Gunnar Olsson, Ugerups Mölla, har rest till Hallandsås i ett vårfagert Skåne. Läs hans berättelse här!