LAND Lantbruk: Vila på hanen om vattenkraften, länsstyrelser!

På sistone har en del lättnader ställts i utsikt för landets småskaliga vattenkraftverk. Den politiska viljan tycks tydlig. Men detta verkar inte ha nått statens förlängda arm; länsstyrelserna. Det skriver Land Lantbruks politiska redaktör Kerstin Davidson.

Det är lätt att hålla med. Det vore enkelt för länsstyrelserna att prioritera övergivna flottningsverksamheter etc. och avvakta den uppenbara politiska viljan formulerad i nästa regleringsbrev.

Läs hela Kerstin Davidsons artikel här.