Hallandsposten: Kammarkollegiet anklagas för jäv

Opartiskheten på Kammarkollegiet ifrågasätts. Advokatfiskalen som skrivit
kritiska yttranden om vattenkraft är medlem i Älvräddarna.
”Jäv”, tycker kvarnägarna. ”Det råder föreningsfrihet”, säger tjänstemannen.
Läs hela artikeln här!