Välkomna till Svensk Vattenkraftförening & en naturnära framtidsenergi med tradition

I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). En siffra som kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Lika många kraftverk är tagna ur drift men skulle kunna återstartas. Merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk, som inte hindrar variationer i flödet.


DET HÄNDER


Medlemmar: Notera i era kalendrar den 6 maj Ordinarie föreningsstämma i Jönköping.

 


Elkraft 2017 – konferensen om framtidens energi

Tid: 17-18 maj 2017
Plats: Chalmers Tekniska Högskola

Mer information finner du här.