Välkomna till Svensk Vattenkraftförening & en naturnära framtidsenergi med tradition

I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). En siffra som kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Lika många kraftverk är tagna ur drift men skulle kunna återstartas. Merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk, som inte hindrar variationer i flödet.


DET HÄNDER

Den 30 maj – Inbjudan sol, vind, vatten och bio – kraftsamling sydost!

Klimatet är en av vår tids och vår generations stora utmaningar. Energiomställningen innebär stora utmaningar samtidigt som Sverige har stora förutsättningar att bidra med klimatpositiva lösningar, såväl nationellt som regionalt.
Inbjudan och program finner du här!