Motioner till riksdagen om småskalig vattenkraft

Sju motioner som berör småskalig vattenkraft har lämnats till riksdagen av ledamöter från Centerpartiet, Moderaterna,  Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. (SD) har inledande avsnitt om småskalig vattenkraft i en större motion om hållbar energipolitik. Ta del av motionerna via länkarna: Motion 2015/16:553 Patrik Björck (S) Motion 2015/16:1535 Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Sten Bergheden (M) Motion 2015/16:1973 Per-Ingvar Johnsson (C) Göran … Läs mer

Konsekvensbeskrivning utrivning

Tekniska verken i Linköping har gjort en konsekvensbeskrivning Utrivning av vattenkraftstation – Exemplet Svartåfors. Rapporten redovisar de bedömda konsekvenserna vid en avveckling av en vattenkraftstation med tillhörande dammutrivning som en möjlig konsekvens av enligt vattenverksamhetsutredningens förslag från hösten 2013. Läs deras rapport här! Kolla gärna vattenkraftens koldioxidpåverkan här.

Till Sveriges politiker

Det talas från politiker ofta om landsbygdsutveckling. En länsstyrelse säger: “Vi jobbar med landsbygdens utveckling”. Må så vara men teori och praktik stämmer inte när följande sker.

Läs Gunvor och Åke Strids brev till våra förtroendevalda. Kolla även deras webb, www.bosamollan.se, för att se deras “miljöbrott”.

Läs mer

Lena EK: “Detta är inte miljöfarlig verksamhet”

I en intervju i Tidningen Västsverige säger förra miljöministern Lena Ek att hon inte alls står bakom agerandet mot de småskaliga vattenkraftverken. “De skulle ha klassats som lagliga, och fiskvägar skulle ha kunnat byggas med ett enkelt anmälningsförfarande”.

Tänk vad mycket onödigt lidande vi kunde ha undvikit och vad mycket i praktiska miljöåtgärder vi hade kunnat genomföra, om Lena Ek hade klargjort detta under sin ministertid.

Läs mer

Nya Domar

Den 12 augusti kom två domar som – om de håller vid överklagande till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) eller om MÖD inte beviljar prövningstillstånd – kan innebära skillnad för de som har gamla, inte nämnvärt ombyggda vattenkraftanläggningar och åberopar “urminnes hävd”. Domarna har överklagats av Älvräddarna och Sportfiskarna. Utdrag ur domskäl och dom Allareds mölla … Läs mer

Lantbruk & Skogslands ledare: Käppar i hjulet för vattenkraften

Ledaren i Lantbruk & Skogsland 28 nov 2014: Alla vattenkraftverk med tillstånd äldre än Miljöbalken ska omprövas. Det föreslår Vattenverksamhetsutredningen som nu har varit ute på remiss. Förslaget hotar de nära 2 000 småskaliga kraftverk som finns runtom på vår landsbygd. En prövning enligt dagens miljöbyråkrati är nämligen en omständlig och svindyr historia. Sven-Erik Vänneå … Läs mer

Riksdagsledamöter från Skaraborg vill rädda småskalig vattenkraft

I Värsta Götalands län tvingas nu dryga 50-talet småskaliga, ofta historiska, vattenkraftverk söka helt nya tillstånd, vilket innebär en svår och dyr process där kvarnägaren tvingas betala hela processen, för alla som deltar, från myndigheter till grannar. Detta trots att miljöfrågorna kan lösas på avsevärt bättre sätt för förhållandena i vattnet. Cecila Widegren (M) från Vara … Läs mer

Thomas Kvist i DI Agenda Energi: Länsstyrelserna driver en häxjakt

Thomas Kvist: Egentligen har det aldrig varit lönsamt att bygga ny produktion. När den storskaliga vattenkraften i Sverige byggdes ut, var det staten som gjorde det. Sedan tog det många år innan de stora vattenkraftverken blev kassakor… Men nu är de ju det. Angående den småskaliga vattenkraften så är bilden fullständigt annorlunda genom att länsstyrelserna nu … Läs mer

Rolf Strömberg, nestor i vattenrätt: Äldre tillstånd och hävd gäller

Urminnes hävd och gamla privilegiebrev gäller alltjämt som tillstånd för vattenkraftverk. Rolf Strömberg, nestorn bland de sakkunniga i svensk vatten- och miljörätt, reder ut begreppen i en intervju i DI Agenda Energi. Mycket kring vattenrätten förbisågs  när miljöbalken infördes, säger Rolf Strömberg till DI Agenda Energi: Lagrådet kritiserade också brådskan, som medförde många slarvfel, stora … Läs mer