Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

EU-domen om Schwarze Sulm, Österrike har nått Riksdagen. Interpellationsdebatt 28 juni 2016 Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk … Läs mer

Smålandsposten: Rädda vattenkraften

Smålandsposten tar på ledarplats upp den småskaliga vattenkraften situation. Länsstyrelsernas miljökrav riskerar att ruinera människors privatekonomi och kulturmiljöer. Reglerna för den småskaliga vattenkraften måste förenklas. Att samma personer som för tio år sedan gavs statligt investeringsstöd för att uppmuntras att investera i småskalig energi nu riskerar hela sin privatekonomi är ett sorgligt öde. Läs vidare … Läs mer

Smålandsposten: Miljöpristagaren som blev miljöbov

Tidningen berättar om vår medlem Göran Widings bruk av en förnybar energikälla där han lånar vattnet några få sekunder och genererar samhällsintresset el utan vare sig utsläpp av klimatstörande gaser eller annat långlivat avfall som framtida generationer behöver vårda i tidsperspektiv av istider. Läs vidare här! Motstående intressen menar att fisk och andra vattenlevande fauna … Läs mer

Vägledning för KMV, HaV 2016

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft. Under vissa förutsättningar får en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV). Det innebär att vattenförekomsten inte kan nå god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk potential. Förekomsten av vattenkraft med vattenlagring och vattenreglering kan vara skäl … Läs mer

Vårda Vattendragens Kulturarv

Bor du vid en sjö eller å uppskattar du säkert porlandet, kluckandet och grönskan som speglar sig i vattnet. Ja, vattendragen är på många sätt en fantastisk resurs, och har alltid varit. Vid våra sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar, ängslador – följ med på … Läs mer

Bra möte med Miljö- och Energidepartementets delegation

Vår medlem Mälarenergi Vattenkraft med vår styrelseledamot Johan Lind hade den 24 maj en dag för diskussioner och kunskapshöjning när det gäller förutsättningar för vattenkraften idag. Fokus låg på kraven kring miljöanpassning, lagstiftning och ekonomiska förhållanden. Dagen inleddes vid Västerkvarns kraftverk där den nya stationen och de miljöanpassningar som genomförts visades. Syftet var att redogöra för de möjligheter … Läs mer

Kloka ord från LRF

“Nu avgörs framtiden för den småskaliga vattenkraften” Hanteringen av den småskaliga vattenkraften är inte en juridisk fråga, utan en fråga om hur samhället behandlar enskilda. Det skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson som uppmanar regeringen att ta fram ett särskilt regelverk för den småskaliga vattenkraften och under tiden se till att processerna mot enskilda upphör. Läs hela … Läs mer