Småskalig vattenkraft har betydelse

Vattenkraften spelar en viktig roll för den svenska effektbalansen. Genom sin flexibilitet och unika förmåga att lagra vatten i magasin säkerställs att effekt finns tillgänglig när den behövs. Även den småskaliga vattenkraften utgör en effekttillgång. Det gäller framför allt i södra Sverige, som är ett område med produktionsunderskott. Svenska kraftnät är mycket angeläget om att … Läs mer

Miljö- och kostnadseffektiv fiskväg i Verkån

NWT/Provinstidningen Dalsland skriver: Det var i måndags som Verkån fick en ny, lättklättrad vattentröskel för öring. Sten för sten lades ovanpå varandra framför den gamla kraftdammen vid Riperud, cirka 200 meter från utloppet i Ärrsjön. Därefter drogs det en ny fåra. – Tidigare tog det stopp för öringen här. Men nu, när vattnet kommer att … Läs mer

Klimatet — inte den småskaliga vattenkraften — drabbar Vätternrödingen

Vätternrödingen är nu akut hotad enligt en rapport från Högskolan i Skövde, skriver Dagens Industri. Anledningen är främst klimatförändringar. Däremot lär knappast åtgärder för att minska dessa hjälpa på kort sikt. Rapportens slutsatser är istället att för att hjälpa vätterrödingen krävs åtgärder som att begränsa inplanterade kräftors jakt på rom, minska konkurrens från inplanterad lax … Läs mer

Vattenkraft i Skottland

Den småskaliga vattenkraften i Storbritannien har de senaste 2-3 åren haft en kraftig utveckling och då gäller det främst Skottland. Man kan tycka det är förvånande eftersom implementeringen av ramdirektivet för vatten gäller även där, men man har valt en annan tolkning av direktivet och vattenkraften ser inte direktivet som samma hinder som i Sverige. … Läs mer

Fiskvandring i vattenkraft på nytt sätt

I ett forskningsprojekt som leds av Luleå tekniska universitet ska fiskvandring rakt över en vattenkraftsturbin studeras. Skellefteå kraft håller på att installera en ny typ av turbin i Rickleån i Robertsfors och det är där forskarna ska studera fiskvandring. Det är ett helt nytt sätt där fisken på väg nedströms ska passera rakt över turbinen. … Läs mer

Vilande villkor i gamla domar ger fiskvägar

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har fattat beslut i tre mål rörande fiskvandringsvägar och biotopåtgärder vid kraftverk i Mörrumsån. Vid Fridafors nedre och övre kraftverk ska fiskvandringvägar skapas och vid Granö kraftverk ska biotopåtgärder vidtas. Fridafors nedre och övre kraftverk och Granö kraftverk utgör fiskvandringshinder i Mörrumsån. Genom återupptagande av de gamla tillståndsmålen har … Läs mer

Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan

Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan i samarbete med intresseorganisationer, företag och kommunen. Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan i samarbete med intresseorganisationer, företag och kommunen. Statkraft startar ett projekt tillsammans med andra aktörer för att studera ekologin nedströms Viforsens kraftverk. Målen med projektet är att värdera hur de fysiska förutsättningarna så som vattenflöde och … Läs mer