SVT Lokala Nyheter Värmland: småskalig vattenkraft hotad

Utdrag från SVT:s hemsida: De nya kraven på de små vattenkraftverken i Värmland har ibland lett problem för de privatpersoner som äger vattenkraftverk. I Slorudsälven i Brunskog satsade både samhället och en privatperson flera miljoner på en miljöinsats som nu på sikt kan vara oanvändbar. – Värsta scenariot är att jag inte får ett tillstånd … Läs mer

Uppmärksammad medlem

Leif Jarl har i dag blivit vinnare av Växjös gröna gärning 2016. ”Genom att återskapa ett outnyttjat vattenfall har Leif skapat en modern kraftstation för produktion av el. Det ger ett önskat tillskott av lokal, förnybar el från småskalig vattenkraft. Därför är Leif vinnare av Växjös gröna gärning – privatperson/förening 2016.”      Så lyder motiveringen. Priset … Läs mer

Länsstyrelsens regleringsbrev 2016

Hela regleringsbrevet finns här. Nedan följer utdrag som har bäring på vattenverksamheter.   Regionalt tillväxtarbete Gäller alla länsstyrelser utom i Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på inom vilka områden, inom den regionala tillväxtpolitiken, där samverkan sker mellan länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet och ... Läs mer

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

HaV har sammanställt en rapport som redovisar olika miljöåtgärder i vattenkraftverk. Åtgärderna bygger på en sammanställning som är framtagen i den gemensamma implementeringsstrategin, Common Implementation Strategy, CIS, som är ett samarbete mellan medlemsstaternainom EU. Åtgärderna i rapporten representerar typiska åtgärder som medlemsstaterna överväger inom god ekologisk status och god ekologisk potential. Under 2013 till 2015 har … Läs mer

ANPASSNING AV ELSYSTEMET MED EN STOR MÄNGD FÖRNYBAR ELPRODUKTION

En slutrapport från Svenska kraftnät ”Beroendet av el i samhället och elens andel av energianvänd­ningen ökar stadigt både i Sverige och Norden och ännu mer i övriga Europa. Elen och elsystemet förväntas spela en allt större roll i omställningen av energisystemet genom över­gång till el som energibärare.” ”Kraftsystemet kommer därför under en relativt lång tid … Läs mer

HaV talar om åtgärder – inte om utrivning

Diskussionerna om siffran 1,5 TWh i Energimyndighetens och HaV:s Nationella plan har skapat många låsningar – precis som siffran 570 kraftverk i utredning och förslag till utformningen riskerar att göra. Svensk Vattenkraft har frågat HaV:s Johan Kling hur man fått fram 1,5 TWh. – För att komma fram till ett värde för betydande negativ påverkan … Läs mer

SVAF om generaldirektörernas dokument

Det dokument som debatteras är ett resultat av generaldirektörernas Erik Brandsma, Energimyndigheten och Björn Risinger, tidigare HaV, numera Naturvårdsverket, sammanfattning av det de anser viktigast av det som förts fram under mer än ett års möten mellan ovannämnda generaldirektörer, vattenkraftbranschen och miljöorganisatorer. SVAF har inte skrivit under detta dokument och har under och efter samtliga möten i … Läs mer

Vandringshinder

Varför försvinner musslor som levt i sedan hundratals års dämda vattendrag?  Kan det ha något med din och min användning av mikroplaster etc. att göra? Det reningsverken inte förmår rena blir kanske för jobbigt för musslorna att ta hand om. Dessa hinder, som på senare år aktualiserats inom EU, avser fiskars fria rörlighet i europeiska vattendrag. … Läs mer

Motioner till riksdagen om småskalig vattenkraft

Sju motioner som berör småskalig vattenkraft har lämnats till riksdagen av ledamöter från Centerpartiet, Moderaterna,  Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. (SD) har inledande avsnitt om småskalig vattenkraft i en större motion om hållbar energipolitik. Ta del av motionerna via länkarna: Motion 2015/16:553 Patrik Björck (S) Motion 2015/16:1535 Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Sten Bergheden (M) Motion 2015/16:1973 Per-Ingvar Johnsson (C) Göran … Läs mer

Konsekvensbeskrivning utrivning

Tekniska verken i Linköping har gjort en konsekvensbeskrivning Utrivning av vattenkraftstation – Exemplet Svartåfors. Rapporten redovisar de bedömda konsekvenserna vid en avveckling av en vattenkraftstation med tillhörande dammutrivning som en möjlig konsekvens av enligt vattenverksamhetsutredningens förslag från hösten 2013. Läs deras rapport här! Kolla gärna vattenkraftens koldioxidpåverkan här.