Uppmärksammad medlem

Leif Jarl har i dag blivit vinnare av Växjös gröna gärning 2016. ”Genom att återskapa ett outnyttjat vattenfall har Leif skapat en modern kraftstation för produktion av el. Det ger ett önskat tillskott av lokal, förnybar el från småskalig vattenkraft. Därför är Leif vinnare av Växjös gröna gärning – privatperson/förening 2016.”      Så lyder motiveringen. Priset … Läs mer

ANPASSNING AV ELSYSTEMET MED EN STOR MÄNGD FÖRNYBAR ELPRODUKTION

En slutrapport från Svenska kraftnät ”Beroendet av el i samhället och elens andel av energianvänd­ningen ökar stadigt både i Sverige och Norden och ännu mer i övriga Europa. Elen och elsystemet förväntas spela en allt större roll i omställningen av energisystemet genom över­gång till el som energibärare.” ”Kraftsystemet kommer därför under en relativt lång tid … Läs mer

Vattenkraftens bidrag

På lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå tycks de flesta vara överens om nödvändigheten av en energiomställning för att minska koldioxidutsläppen till vår gemensamma atmosfär. Bristen på helhetssyn från grupper som gör allt för att riva ut vattenkraft med hänvisning till EU:s vattendirektiv är uppenbar. Vattendirektivet strävar efter att tillförsäkra kommande generationer friskt vatten. … Läs mer

Till Sveriges politiker

Det talas från politiker ofta om landsbygdsutveckling. En länsstyrelse säger: “Vi jobbar med landsbygdens utveckling”. Må så vara men teori och praktik stämmer inte när följande sker.

Läs Gunvor och Åke Strids brev till våra förtroendevalda. Kolla även deras webb, www.bosamollan.se, för att se deras “miljöbrott”.

Läs mer

EU förordar utbyggnad – Sverige bromsar

Framtidens Energi bilaga i Dagens Industri januari 2014: Genom att skaka liv i gamla småskaliga vattenkraftverk, och modernisera befintliga, kan produktionen av förnybar energi öka ordentligt. Men i Sverige är utbyggnad och åtgärder av vattenkraft en dyr historia. Boven i dramat: en svensk övertolkning av EU:s vattendirektiv. Gunvor Axelsson, ordförande Svensk vattenkraftförening (SVAF), förklarar: – … Läs mer