Småskalig vattenkraft behövs!

Visste du detta om vattenkraften? Är detta 2010-talets häxprocess? I Svenska Dagbladets miljöteknikbilaga 7 oktober hade Turab denna annons, där halva utrymmet ger en osminkad bild av den småskaliga vattenkraftens situation. Redan före sommaren hade Turab en mindre annons införd i Svenska Dagbladet, GöteborgsPosten, Ny Teknik och Dagens Nyheter, också i en tidningsbilaga som delades ut … Läs mer

Riksdagsdebatt 28 juni om småskalig vattenkraft

Debatten berör bl. a. Schwarze Sulm i Österrike som vi tidigare rapporterat om här. Den domen är, som miljöministern säger, omfattande med sina 84 punkter. Av punkt 73 nedan framgår betydelsen av diversifierad energiförsörjning. Där kan småskalig vattenkraft i hög grad redan nu bidra och i ännu högre mån bidra genom att verkställa projekt som … Läs mer

LRF: Småskalig vattenkraft i en akut situation

LRF försöker dra sitt strå till stacken för att hjälpa sina medlemmar som är ägare till småskalig vattenkraft och det är ju samma personer som en del av våra medlemmar. SVAF är medlem i LRF och LRF är medlem i SVAF. Vi utbyter information och erfarenheter efter bästa förmåga. LRF ser den småskaliga vattenkraften som … Läs mer

NLT: Genitz fick gehör för vattenmotion

Tisdagen den 7 april skriver Lidköpings Nya Tidning på sidorna från Vara: När Centerns riksstämma äger rum i Falun senare i år kommer Varapolitikern Ulf Genitz att vara på plats för att försöka få partiet att lyfta frågan om tillämpningen av EU:s vattendirektiv till riksdagen. De förslag på åtgärdsprogram och handlingsplan som nu är ute … Läs mer

”Det dummaste och mest ogenomtänkta på länge”

I en intervju i Värmlands Folkblad säger Erik Evestam, verksamhetsutvecklare på LRF att vattebdirektivet i grunden är bra. Men att det i nuvarande form är tvärtom: – Sverige har övertolkat direktivet extremt på ett sätt som ingen annan gjort. Artikeln fortsätter: Erik Evestam menar att Vattenmyndighetens tolkning går ut på att vattendragen ska återgå till ursprungsskick, så som … Läs mer

Vattenmyndigheternas samrådsmöten

Det är dags för samrådsmöten om hur vattenförvaltning ska genomföras under 2015-2021. Vattenmyndigheterna bjuder in till möten. Alla som har möjlighet bör delta. Här hittar du kalendarium; anmäl dig och delta. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/Pages/default.aspx Vattenmyndigheterna skriver: Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, … Läs mer