Miljöminister Lena Ek välkomnar Lövs förslag

– Som regeringen tidigare konstaterat så är dagens regler om vattenverksamheter omoderna och behöver ses över. Vi måste få en modern och transparent lagstiftning på plats som också medverkar till att Sverige möter sina åtaganden gentemot EU. Det är därför glädjande att se att den utredning vi tillsatte för drygt två år sedan nu levererat … Läs mer

Vill Klum & Rockström ha skiffergas eller “bara” stänga ner landsbygden..?

I en debattartikel på Svenska Dagbladets webbsida berömmer och stödjer naturfotografen Mattias Klum, tillsammans med bl.a. Johan Rockström, professor i miljökunskap och andra vattenkraftmotståndare, det ännu inte offentliggjorda slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningens ensamutredare Henrik Löv, domare i mark- och miljööverdomstolen. De berömmer USA som stängt många vattenkraftverk, men förbigår med tystnad ersättningen skiffergas vars utvinning kräver … Läs mer

P4 Värmland: Nya regler ett dråpslag för små vattenkraftverk

Sveriges Radio Värmland har intervjuat Christer Hedberg; “Vattenverksutredningen innebär att alla kraftägare får söka nya tillstånd enligt Miljöbalken, något som kommer att ruinera de flesta företagare som driver små vattenkraftverk. Det tror Värmland Dalslands Vattekraftförening. De som drabbas hårdast är småskalig vattenkraft. Det finns hundratals mindre anläggningar i Värmland och dom flesta har inte råd … Läs mer

“Nytt miljöförslag sätter vattenkraften på spel”

Svenskarna gillar sin vattenkraft. Ändå sätts landets mest mångsidiga energikälla och miljardbelopp nu på spel på ett unikt sätt, skriver Kjell Jansson på Svensk Energi tillsammans med Mikael Odenberg på Svenska kraftnät i en debattartikel i Dagens Samhälle: Enligt SOM-institutets mätning från 2012 så vill 43 procent av svenskarna satsa mer på vattenkraft de närmaste … Läs mer

Arbetslivsmuséernas Samarbetsråd ArbetSam om vattenverksamhetsutredningen

Inledningsvis finner ArbetSam det mycket märkligt att det i utredningsgruppen inte funnits en enda person som representerar kulturmiljö. Varken en professionell representant eller någon representant för civilsamhället. ArbetSam beräknar att mer än 300 museianläggningar berörs av utredningen. ArbetSam är en museiförening som organiserar arbetslivsmuseer. Bevarandet av industrisamhällets kulturarv har i mycket stor omfattning överlåtits till … Läs mer

Svensk Energis VD om att seriöst se helheten

Kjell Jansson skriver i sin replik på Christer Borg inlägg: Även om jag i största utsträckning vill undvika samma typ av kraftord som Christer Borg ofta använder, så måste jag ändå påpeka att det är lätt att vara kategorisk när en fråga inte behöver analyseras utifrån mer än en aspekt. Som representant för Sveriges elföretag … Läs mer

Älvräddarna efterlyser seriös debatt

I ett inlägg på Second Opinion skriver Älvrddarnas Christer Borg: Debatten kring vattenverksamhetsutredningens delbetänkande om ny prövning för svensk vattenkraft saknar många gånger seriositet. Vi ser grova generaliseringar, fantasier om gigantiska energitapp och genanta missuppfattningar om omprövningsreglernas syfte. I debatten förekommer missförstånd men också oseriösa överdrifter. Svensk Energi menar att hälften av Sveriges vattenkraftsproduktion kan … Läs mer

“Det strider mot all miljövänlig produktion…”

– Risken finns att ett stort anlal mindre kraftverk måste läggas ner, säger Jan Nordling, projektledare på Ingenjörsvetenskapsakademien. I Värmland finns ett stort antal kraftverk byggda före 1999 och förslaget från staten skulle innebära att många av de små kraftverken i länet skulle läggas ner tror Jan Nordling projektledare på  ingenjörsvetenskapsakademien. Förslaget från regeringens delbetänkande … Läs mer

EON:s VD: Inget särskilt begåvat förslag…

EON Sveriges vd Jonas A Abrahamsson är kritisk till Vattenverksamhetsutredningens förslag till ändrade vattenrättsliga regler. I utredningen föreslås bland annat att all vattenkraft som har äldre tillstånd än när Miljöbalken tillkom ska kunna prövas på nytt. – Jag ska inte använda för starka ord, men det är inte särskilt begåvat. Syftet att främja den biologiska … Läs mer