Riksdagsdebatt 28 juni om småskalig vattenkraft

Debatten berör bl. a. Schwarze Sulm i Österrike som vi tidigare rapporterat om här. Den domen är, som miljöministern säger, omfattande med sina 84 punkter. Av punkt 73 nedan framgår betydelsen av diversifierad energiförsörjning. Där kan småskalig vattenkraft i hög grad redan nu bidra och i ännu högre mån bidra genom att verkställa projekt som … Läs mer

LRF: Småskalig vattenkraft i en akut situation

LRF försöker dra sitt strå till stacken för att hjälpa sina medlemmar som är ägare till småskalig vattenkraft och det är ju samma personer som en del av våra medlemmar. SVAF är medlem i LRF och LRF är medlem i SVAF. Vi utbyter information och erfarenheter efter bästa förmåga. LRF ser den småskaliga vattenkraften som … Läs mer

Penilla Gunther är ny energipolitisk talesperson för KD efter Mats Odell

Förkortade tillståndsprocesser är en av ambitioner för Penilla Gunther som är Kristdemokraternas nya energipolitiska talesperson och efterträder Mats Odell. Hon är också kritisk mot vattenverksamhetsutredningens förslag som hon uppfattar vara för långtgående. Dagens produktionskapacitet från vattenkraftverken bör inte minska. Det framgår i av en intervju på Second Opinion. Stöd till olika produktionssätt bör utformas neutralt: … Läs mer

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden om “I Vått och Torrt

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden sammanfattar sin syn på förslagen: Det är Vattenrådets uppfattning att förslagen som lämnats i slutbetänkandet på ett oacceptabelt sätt försvårar och i praktiken omöjliggör fortsatt produktion av miljövänlig elektricitet i många småskaliga vattenkraftverk. Konsekvensanalys Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden anser det som behjärtansvärt att värna vattendragens naturliga flora och fauna. … Läs mer

SVAF remissyttrande över “I Vått och Torrt”

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade slutbetänkande. Vi ansluter oss i stort till Svensk Energis yttrande, men har ytterligare invändningar och lämnar därför följande synpunkter som är av stor betydelse för våra medlemmar: Sammanfattning: Vattenkraft är viktig för klimatfrågans lösning. Småskalig vattenkraft är viktig ur många aspekter, som bevarare av … Läs mer

Svenska Kraftnät sågar “I Vått och Torrt”

Svenska kraftnät, med förre försvarministern Mikael Odenberg i spetsen, totaltsågar slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningen. Det statliga affärsverket ifrågasätter dessutom kompetensen hos kollegerna på både Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheter konstaterar inledningsvis att slutbetänkandet inte har beaktat de synpunkter som myndigheten tidigare lämnade på delbetänkandet (SOU 2013:69: ”Svenska kraftnät vidhåller att vattenverksamhetsutredningen saknar den helhetssyn som … Läs mer

Hav- och Vattens yttrande över “I Vått och Torrt”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35”. Myndigheten är – inte oväntat – positiv till förslagen, men vill även att det tidigare förslaget med krav på nyprövning av 97 procent av de svenska vattenkraftenverken genomförs. Båda förslagen ger ökad … Läs mer

Debatt på SvD Brännpunkt

Skilda världar: Offentliganställda tjänstemän mot landsbygdens småföretagare De två miljöprofessorerna Jan Darpö och Jonas Ebbesson skriver i sin långa debattartikel på Brännpunkt (6/9) att de förslag som läggs i Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”i själva verket (är) högst rimliga”. SVAF, Sveriges Advokatsamfund, Svensk Näringsliv och LRF håller inte med. Länkar till samtliga inlägg finns längre ner. SVAF:s … Läs mer

Dags att tycka till om Vattenverksamhetsutredningen slutbetänkande “I Vått och Torrt”

Den 31 oktober är sista dagen att skicka in sitt yttrande över Vattenverksamhets-utredningens slutbetänkande “I Vått och Torrt”. Alla som vill kan skicka in sina åsikter om förslagen till miljödepartementet med e-post: m.registrator@regeringskansliet.se och kopia till mattis.loberg@regeringskansliet.se. Råd om hur ett remissvar ska utformas finns på http://www.regeringen.se/sb/d/242/a/3652 i “Svara på remiss – hur och varför”. … Läs mer