Lena EK: “Detta är inte miljöfarlig verksamhet”

I en intervju i Tidningen Västsverige säger förra miljöministern Lena Ek att hon inte alls står bakom agerandet mot de småskaliga vattenkraftverken. “De skulle ha klassats som lagliga, och fiskvägar skulle ha kunnat byggas med ett enkelt anmälningsförfarande”.

Tänk vad mycket onödigt lidande vi kunde ha undvikit och vad mycket i praktiska miljöåtgärder vi hade kunnat genomföra, om Lena Ek hade klargjort detta under sin ministertid.

Läs mer

Energiminister Baylan vill satsa på mer vattenkraft

Se intervjun i Aktuellt kl 21.05 den 21 juni 2015 (4.16-6.10) Energiministern säger bl.a. att vi måste alla tar sig i kragen och försöker hitta lösningar och betonar att vattenkraften är ryggraden i vårt energisystem. Baylan vill se effektivisering och ökad produktion i de redan befintliga, utbyggda älvarna. Christer Borg är – som väntat – … Läs mer

Fem kommunråd i Västsverige kräver stopp

Fem kommunråd i Västsverige uppvaktar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och kräver stopp på Länsstyrelsens förelägganden kring småskalig vattenkraft. Landsbygdsministern tycker att den småskaliga vattenkraften innebär ett viktigt tillskott av förnybar energi. Läs hela artikeln här!

C kräver stopp för nyprövning!

Regeringen avsåg aldrig att den småskaliga vattenkraften skulle tvingas lägga ner när man initierade en ökad tillsyn, säger Annika Qarlsson (C) till Tidningen Västsverige. Tvärt om! “en omprövning är en genomgripande tvångsåtgärd men får inte leda till att verksamheten inte längre kan bedrivas..” Läs hela artikeln här!

Det var inte meningen!

“Detta var aldrig vår avsikt” – Regeringen ville värna den småskaliga vattenkraften – säger före detta miljöministern Andreas Carlgren (C) till tidningen Västsverige. Läs hela artikeln här!

Interpellationsdebatt i Riksdagen

Miljöminister Åsa Romson (MP) i debatt med Annika Qarlsson (C), Penilla Gunther (KD) och Per-Ingvar Johnsson (C) om: Den småskaliga vattenkraften och Små vattenkraftverk. Följ debatten på Webb-TV i efterhand!

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05 efter svar från miljöminister Åsa Romson till Annika Qarlsson (C), som i en interpellation frågat om regeringen är beredd att sätta stopp för länsstyrelsens nyprövningar tills ny lagstiftning rörande den småskaliga vattenkraften är på plats. Herr Talman Den debatt som hittills förts i riksdagen om den småskaliga vattenkraften har främst gällt … Läs mer

Osäker politik och höga skatter problem för framtiden

Per Nordlund är regiondirektör för Statkraft Sverige. I denna intervju diskuterar han förutsättningarna för elförsörjningen i Sverige och vad regeringens energikommission bör hantera. Bland annat handlar det om förutsättningarna för vattenkraften: “Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida regler som gör det mycket svårt att räkna på investeringar i förnyelser av gamla vattenkraftanläggningar. … Läs mer

Penilla Gunther är ny energipolitisk talesperson för KD efter Mats Odell

Förkortade tillståndsprocesser är en av ambitioner för Penilla Gunther som är Kristdemokraternas nya energipolitiska talesperson och efterträder Mats Odell. Hon är också kritisk mot vattenverksamhetsutredningens förslag som hon uppfattar vara för långtgående. Dagens produktionskapacitet från vattenkraftverken bör inte minska. Det framgår i av en intervju på Second Opinion. Stöd till olika produktionssätt bör utformas neutralt: … Läs mer

Effekt är knäckfrågan för att undvika mörkläggning

Effekt är knäckfrågan för framtidens energisystem med större andel vindkraft. Men att det skulle vara så har inte nått medierna, det visar en genomgång av ett 100-tal artiklar som Second Opinion Energi har gjort, skriver Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi . Den 18 december 2014 sände Sveriges Radio P1 morgon ett längre inslag … Läs mer