Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05 efter svar från miljöminister Åsa Romson till Annika Qarlsson (C), som i en interpellation frågat om regeringen är beredd att sätta stopp för länsstyrelsens nyprövningar tills ny lagstiftning rörande den småskaliga vattenkraften är på plats. Herr Talman Den debatt som hittills förts i riksdagen om den småskaliga vattenkraften har främst gällt … Läs mer

Osäker politik och höga skatter problem för framtiden

Per Nordlund är regiondirektör för Statkraft Sverige. I denna intervju diskuterar han förutsättningarna för elförsörjningen i Sverige och vad regeringens energikommission bör hantera. Bland annat handlar det om förutsättningarna för vattenkraften: “Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida regler som gör det mycket svårt att räkna på investeringar i förnyelser av gamla vattenkraftanläggningar. … Läs mer

Penilla Gunther är ny energipolitisk talesperson för KD efter Mats Odell

Förkortade tillståndsprocesser är en av ambitioner för Penilla Gunther som är Kristdemokraternas nya energipolitiska talesperson och efterträder Mats Odell. Hon är också kritisk mot vattenverksamhetsutredningens förslag som hon uppfattar vara för långtgående. Dagens produktionskapacitet från vattenkraftverken bör inte minska. Det framgår i av en intervju på Second Opinion. Stöd till olika produktionssätt bör utformas neutralt: … Läs mer

Effekt är knäckfrågan för att undvika mörkläggning

Effekt är knäckfrågan för framtidens energisystem med större andel vindkraft. Men att det skulle vara så har inte nått medierna, det visar en genomgång av ett 100-tal artiklar som Second Opinion Energi har gjort, skriver Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi . Den 18 december 2014 sände Sveriges Radio P1 morgon ett längre inslag … Läs mer

Cecilia Widegren (M): Släpp på regelverket och låt vattenkraften flöda

Det finns ett välkänt talesätt som gör sig påmint när man ser till den situation som många anrika småskaliga vattenkraftanläggningar just nu befinner sig i: Man inte ska låta det bästa vara det godas fiende, skriver Cecilia Widegren, riksdagsledamot för M i Skaraborg som arbetat mycket för småskalig vattenkraft, i en debattartikel. “När flera länsstyrelser … Läs mer

Energipolitik med mera tro än kunskap

Att Sverige, som många framhåller, har överproduktion på el, är sedan ett par år ett faktum. Räknat i terawattimmar på årsbasis motsvarar överskottet produktionen från två kärnreaktorer, säger Per Kågeson till DI Agenda Energis Sven-Olov Karlsson. ”Men vi kommer inte ifrån frågan om effektbalansen. Ska Sverige klara sin energiförsörjning också kalla dagar vintertid, när vind och … Läs mer

Partierna om småskalig vattenkraft: Socialdemokraterna

Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft?   Svar: Vattenkraften är en kraftkälla med stor potential och behöver effektiviseras i samband med utbyggnaden av förnybara energikällor. Vattenkraften utgör baskraften i den svenska elproduktionen, men storskalig vattenkraft används också som reglerkraft för andra energislag då energibehovet hos hushåll och företag varierar under olika tidsperioder. Vattenkraftens roll … Läs mer

Ingemar Nilsson, S, vill se energiproduktion som en enhet och utredningar med bred förankring

Socialdemokraternas Ingemar Nilsson har en annan infallsvinkel på SVAF:s frågor, och betonar att vattenkraft, vare sig små- eller storskalig, inte kan tas ur sitt sammanhang: – Alliansregeringens sätt att hantera energi- och miljöfrågorna har skapat splittring och ”snuttifiering”. Istället för att se energiproduktionen som en enhet byggd på samverkande kraftslag behandlas vare kraftslag eller fråga … Läs mer

Partierna om småskalig vattenkraft: MP

Fråga: Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft? Svar: Småskalig vattenkraft har flera positiva sidor. Förnybar. Decentraliserad elproduktion. På sina håll kulturhistoria. Den kan också få negativa konsekvenser för biologisk mångfald i våra rinnande vattendrag. Den mångfalden är generellt eftersatt i Sverige, Levande sjöar och vattendrag är ett av de 14 (av totalt 16) miljömålen … Läs mer

Erik Brandsma i DI agenda Energi 25 aug 2014

”Pusselbitarna måste läggas så att vi får ett robust, kostnadseffektivt och miljövänligt energisystem. Energifrågorna är därför inte lämpade för en debatt där man söker de enkla, snabba svaren.” Så säger Energimyndighetens chef Erik Brandsma i en intervju med rubriken “Den pragmatiske myndighetschefen” i DI Agenda Energi. Redaktören Svenolof Karlsson konstaterar att Erik Brandsma uttrycker en … Läs mer