Energipolitik med mera tro än kunskap

Att Sverige, som många framhåller, har överproduktion på el, är sedan ett par år ett faktum. Räknat i terawattimmar på årsbasis motsvarar överskottet produktionen från två kärnreaktorer, säger Per Kågeson till DI Agenda Energis Sven-Olov Karlsson. ”Men vi kommer inte ifrån frågan om effektbalansen. Ska Sverige klara sin energiförsörjning också kalla dagar vintertid, när vind och … Läs mer

Partierna om småskalig vattenkraft: Socialdemokraterna

Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft?   Svar: Vattenkraften är en kraftkälla med stor potential och behöver effektiviseras i samband med utbyggnaden av förnybara energikällor. Vattenkraften utgör baskraften i den svenska elproduktionen, men storskalig vattenkraft används också som reglerkraft för andra energislag då energibehovet hos hushåll och företag varierar under olika tidsperioder. Vattenkraftens roll … Läs mer

Ingemar Nilsson, S, vill se energiproduktion som en enhet och utredningar med bred förankring

Socialdemokraternas Ingemar Nilsson har en annan infallsvinkel på SVAF:s frågor, och betonar att vattenkraft, vare sig små- eller storskalig, inte kan tas ur sitt sammanhang: – Alliansregeringens sätt att hantera energi- och miljöfrågorna har skapat splittring och ”snuttifiering”. Istället för att se energiproduktionen som en enhet byggd på samverkande kraftslag behandlas vare kraftslag eller fråga … Läs mer

Partierna om småskalig vattenkraft: MP

Fråga: Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft? Svar: Småskalig vattenkraft har flera positiva sidor. Förnybar. Decentraliserad elproduktion. På sina håll kulturhistoria. Den kan också få negativa konsekvenser för biologisk mångfald i våra rinnande vattendrag. Den mångfalden är generellt eftersatt i Sverige, Levande sjöar och vattendrag är ett av de 14 (av totalt 16) miljömålen … Läs mer

Erik Brandsma i DI agenda Energi 25 aug 2014

”Pusselbitarna måste läggas så att vi får ett robust, kostnadseffektivt och miljövänligt energisystem. Energifrågorna är därför inte lämpade för en debatt där man söker de enkla, snabba svaren.” Så säger Energimyndighetens chef Erik Brandsma i en intervju med rubriken “Den pragmatiske myndighetschefen” i DI Agenda Energi. Redaktören Svenolof Karlsson konstaterar att Erik Brandsma uttrycker en … Läs mer