Lena EK: ”Detta är inte miljöfarlig verksamhet”

I en intervju i Tidningen Västsverige säger förra miljöministern Lena Ek att hon inte alls står bakom agerandet mot de småskaliga vattenkraftverken. ”De skulle ha klassats som lagliga, och fiskvägar skulle ha kunnat byggas med ett enkelt anmälningsförfarande”.

Tänk vad mycket onödigt lidande vi kunde ha undvikit och vad mycket i praktiska miljöåtgärder vi hade kunnat genomföra, om Lena Ek hade klargjort detta under sin ministertid.

Läs mer

Nya Domar

Den 12 augusti kom två domar som – om de håller vid överklagande till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) eller om MÖD inte beviljar prövningstillstånd – kan innebära skillnad för de som har gamla, inte nämnvärt ombyggda vattenkraftanläggningar och åberopar ”urminnes hävd”. Domarna har överklagats av Älvräddarna och Sportfiskarna. Utdrag ur domskäl och dom Allareds mölla … Läs mer

Lantbruk & Skogslands ledare: Käppar i hjulet för vattenkraften

Ledaren i Lantbruk & Skogsland 28 nov 2014: Alla vattenkraftverk med tillstånd äldre än Miljöbalken ska omprövas. Det föreslår Vattenverksamhetsutredningen som nu har varit ute på remiss. Förslaget hotar de nära 2 000 småskaliga kraftverk som finns runtom på vår landsbygd. En prövning enligt dagens miljöbyråkrati är nämligen en omständlig och svindyr historia. Sven-Erik Vänneå … Läs mer

Riksdagsledamöter från Skaraborg vill rädda småskalig vattenkraft

I Värsta Götalands län tvingas nu dryga 50-talet småskaliga, ofta historiska, vattenkraftverk söka helt nya tillstånd, vilket innebär en svår och dyr process där kvarnägaren tvingas betala hela processen, för alla som deltar, från myndigheter till grannar. Detta trots att miljöfrågorna kan lösas på avsevärt bättre sätt för förhållandena i vattnet. Cecila Widegren (M) från Vara … Läs mer

Thomas Kvist i DI Agenda Energi: Länsstyrelserna driver en häxjakt

Thomas Kvist: Egentligen har det aldrig varit lönsamt att bygga ny produktion. När den storskaliga vattenkraften i Sverige byggdes ut, var det staten som gjorde det. Sedan tog det många år innan de stora vattenkraftverken blev kassakor… Men nu är de ju det. Angående den småskaliga vattenkraften så är bilden fullständigt annorlunda genom att länsstyrelserna nu … Läs mer

Rolf Strömberg, nestor i vattenrätt: Äldre tillstånd och hävd gäller

Urminnes hävd och gamla privilegiebrev gäller alltjämt som tillstånd för vattenkraftverk. Rolf Strömberg, nestorn bland de sakkunniga i svensk vatten- och miljörätt, reder ut begreppen i en intervju i DI Agenda Energi. Mycket kring vattenrätten förbisågs  när miljöbalken infördes, säger Rolf Strömberg till DI Agenda Energi: Lagrådet kritiserade också brådskan, som medförde många slarvfel, stora … Läs mer