Tidningen Skogen

Tidningen Skogen med tema Natur och Viltvård i sitt senaste nummer (s 12 – 13) har ett intressant reportage om hur Skogssällskapet skapat en ny våtmark. Där nämns ”Flödesutjämnare, buffert och magasin” som några av våtmarkernas många nyttor. För vattenkraften är det en stor fördel att inte allt vatten kommer ut i vattendragen direkt efter t ex ett … Läs mer

LandLantbruk: Rivningsraseriet måste stoppas

Det är inte de små kraftverken som är orsaken till att ålen minskar i vattendragen. Kraftverken bör få fortsätta producera ren energi, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare. Läs ledaren här!

LandLantbruk: Bengt Persson får fortsätta att producera vattenkraft

Efter flera års kamp och stora kostnader har Mark- och miljööverdomstolen gett tillstånd för Strömsbergs kvarn längst ner i Lyckebyån i östra Blekinge. Läs hela artikeln här!

Många seminarier närmsta tiden

Under oktober ordnas ett stort antal möten, seminarier o d av olika företag. Här följer en liten översikt. Har du inte fått någon inbjudan så titta på respektive företags hemsida. Xylem finns på Elmia-mässan 25 – 27.9, varje dag 11.00 – 11.50 ordnar man ett seminarium om vattenkraft. NEAS ordnar tre möten, som främst riktar … Läs mer

NA: ”Ta makten över vattnet -Dammutrivningar hotar flera vattensystem i Region Örebro län”

Vattenhandläggarnas ”naturvård” för fri fiskvandring förvandlar våra livgivande sjöar och vattendrag till stinkande diken med död fisk och musslor. Allt liv från småkryp till fågel, bäver och utter utplånas. Det är graverande maktmissbruk, närmast aktivism, skriver Göran Hartman i ett debattinlägg. Läs hans artikel här!

Land Lantbruk: ”Landshövdingar måste ingripa mot tjänstemän med egen agenda”

”Jag är förvånad att tjänstemän på länsstyrelserna kan fortsätta fatta felaktiga beslut – trots att deras beslut ändras i domstol”. Det skriver Anders Carlsson i ett debattinlägg som du kan läsa här.

Livsmiljön förfulad för Vramsåns närboende i Tollarp

Trots kommunalt självstyre och närboendes protester har Kristianstads kommun efter synpunkter från Länsstyrelsen i Skåne rivit dammen vid Skättilljunga kvarn. Dammen ansågs vara ett vandringshinder för bl. a. lax och öring som är förutsättning för musslors reproduktion. Uppenbart var åtgärden onödig med tanke på den mångfald av musslor som kom i dagen vid rivningen enligt Marcus … Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne har en del att lära

Länsstyrelsen förstår inte att franchisturbiner finns i modeller från snabblöpande med så små vattenvägar att ingen ål kan passera till långsamtlöpande med så stora vattenvägar att ål kan passera utan skador. ”Bösmöllan ingick i en förstudie avseende utvandringslösningar för havsöring och ål förbi kraftverken i Kävlingeån. Undersökningen skedde på uppdrag av Lst samt Kävlingeåns och Löddeåns FVO. … Läs mer