EU-domstolen: Vattenkraft ett allmänintresse som medger undantag

År 2007 gavs tillstånd att bygga ett vattenkraftverk i Schwarze Sulm, Österrike. Detta ogillandes av bl.a. EU-kommissionen som 2014 drog Österrike inför EU-domstolen. Den 4 maj 2016 konstaterade domstolen att: Det ska vidare understrykas att byggnationen av ett sådant vattenkraftverk som det som avses i det omtvistade projektet faktiskt kan omfattas av ett allmänintresse av… Fortsätt läsa EU-domstolen: Vattenkraft ett allmänintresse som medger undantag

Rapport från Seminarium Vattenkraftens Framtid

Den 20 april arrangerade Energimarknaden ett eftermiddagsseminarium med fokus på vattenkraftens framtid i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan, Stockholm med fokus på Politikernas ambitioner när det gäller vattenkraften Vattenmyndigheterna: Våra förslag utifrån EU:s ramdirektiv för vatten och vägen framåt Fortum: Vilka konkreta åtgärder behöver Sverige och övriga nordiska länder göra för att förbättra förutsättningarna för vattenkraften framöver?… Fortsätt läsa Rapport från Seminarium Vattenkraftens Framtid

Riksdagen antog betänkandet

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201516/CU13/?vote=true Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)   Parti Ja Nej… Fortsätt läsa Riksdagen antog betänkandet

Hjälmered (M) frågar energiministern om vattenkraften

Lars Hjälmered, riksdagsledamot för moderaterna från Göteborg och medlem i Energikommissionen oroas över regeringens energipolitik och vill fråga statsrådet Ibrahim Baylan följande: Är det statsrådets och regeringens uppfattning att vattenkraften ska hanteras först i Energikommissionen för att sedan följas av eventuella beslut, eller tänker regeringen hantera förslag om vattenkraften ensidigt och vid sidan av Energikommissionen på… Fortsätt läsa Hjälmered (M) frågar energiministern om vattenkraften

Widegren (M) : Avveckling av den småskaliga vattenkraften?

Fråga 2015/16:770 Avveckling av den svenska småskaliga vattenkraften av Cecilia Widegren (M) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Avveckling-av-den-svenska-smas_H311770/ Länsstyrelserna har under senare år fått extra anslag av Miljödepartementet för att öka tillsynen av bland annat vattenkraft. Det ursprungliga syftet var att öka insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag. HaV, Havs- och… Fortsätt läsa Widegren (M) : Avveckling av den småskaliga vattenkraften?

Vattenkraftbranschen erbjuder miljöfond – om politikerna gör sin del

Resultatet av mer än ett års diskussioner, dels inom den s.k. högnivågruppen där Vattenfall, Statskraft, E.On, Fortum, Tekniska Verken i Linköping, Skellefteå Kraft, SVAF och miljöorganisationerna ingått, men också inom Svensk Energis arbetsgrupp Vattenkraft (där Gunvor Axelsson är adjungerad) och styrelse är beslutet att stötta verksamhetsutövare som åläggs åtgärder genom bildandet av en branschfond. Allt under… Fortsätt läsa Vattenkraftbranschen erbjuder miljöfond – om politikerna gör sin del

STORT INFORMATIONSMÖTE OM SMÅSKALIG VATTENKRAFT

I Värmland, och även övriga Sverige känner sig många kraftverksägare hårt trängda av förelägganden från länsstyrelserna som begär att man ska söka nytt tillstånd, trots att man har ett äldre tillstånd. Länsstyrelserna kräver även vite om man inte följer förelägganden. Hur kan en verksamhet bli olaglig över en natt utan att något i kraftverksdriften blivit… Fortsätt läsa STORT INFORMATIONSMÖTE OM SMÅSKALIG VATTENKRAFT

Dammsäkerhet

Svenska kraftnät har uppdaterat sin hemsida om dammsäkerhet, med information om gällande reglering, den pågående processen med dammsäkerhetsklassificering, mm. Läs mer via länken: Dammsäkerhet. Under fliken Klassificering är samlat stöddokumentation med avseende på den dammsäkerhetsklassificering som ska göras under de kommande åren.  Under de närmsta åren ska dammar som av sina ägare har klassificerats i konsekvensklass 1+, 1 eller 2… Fortsätt läsa Dammsäkerhet

Tänkvärd miljökonsekvens

Vattenkraften förgiftar i vart fall inte vattendragen och med åtgärder enligt vår miljöpolicy kan vi bidra till bättre fiske. Läs mer här!