En 500-årig vattenverksamhets verklighet 2017 !

Inför avvecklingen av kärnkraftverket i Barsebäck stärktes politikernas krav på att vilande kvarnar längs våra vattendrag skulle ställas om till aktiv elproduktion. Det ansågs så viktigt att staten till och med lämnade bidrag till den småskaliga produktionen. Bidragen varade som längst till år 2012. De mest högljutt krävande politikerna kom från den gröna sidan. Innan… Fortsätt läsa En 500-årig vattenverksamhets verklighet 2017 !

Framgång för Kinnareds Övre

Vi gratulerar vår medlem Carl Tesdorph, som inte kunde hitta några historiska dokument om sitt kraftverk, till domslutet, nu lagakraftvunnet, som lagligförklarar befintlig anläggning och ger tillstånd enligt miljöbalken att effektivisera kraftstationen Kinnared Övre, Hylte kommun, Hallands län, genom att uppföra en ny inloppskanal, bygga om befintlig kraftstationsbyggnad samt renovera och rensa utloppskanalen m.m. Läs… Fortsätt läsa Framgång för Kinnareds Övre

Bra jobbat av Göran Åhrén, Tidningen Västsverige!

  EU-kommissionen vill inte att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften. I ett uttalande klargör kommissionen vilka avsikter EU hade med ramdirektivet för vatten. Det handlar i första hand om kvalitén på vattnet. – EU-kommissionen vill inte att Sverige stänger ner den småskaliga vattenkraften eller river mindre dammar för att uppnå god ekologisk status, säger… Fortsätt läsa Bra jobbat av Göran Åhrén, Tidningen Västsverige!

Klimatkommissionär: EU på randen till energirevolution

I ett av sina största lagpaket vill EU-kommissionen få konsumenterna att producera egen förnybar energi. EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett av sina största lagförslag i sitt vinterpaket. Det tusensidiga dokumentet utgör en av de sista byggstenarna för vad som kallas energiunionen. – EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Med… Fortsätt läsa Klimatkommissionär: EU på randen till energirevolution

Konsekvenserna av vattendirektivet

Utdrag från riksdagsprotokoll Anf. 103 LARS-AXEL NORDELL (KD): Herr talman! Jag har en fråga till miljöminister Karolina Skog. I går var jag i kontakt med en man från Nossebro. Sedan fyra generationer tillbaka äger han och hans familj ett hemman och ett vattendrag, som driver både en kvarn och en ramsåg. De har hamnat i… Fortsätt läsa Konsekvenserna av vattendirektivet

Småskalig vattenkraft behövs!

Visste du detta om vattenkraften? Är detta 2010-talets häxprocess? I Svenska Dagbladets miljöteknikbilaga 7 oktober hade Turab denna annons, där halva utrymmet ger en osminkad bild av den småskaliga vattenkraftens situation. Redan före sommaren hade Turab en mindre annons införd i Svenska Dagbladet, GöteborgsPosten, Ny Teknik och Dagens Nyheter, också i en tidningsbilaga som delades ut… Fortsätt läsa Småskalig vattenkraft behövs!